Søndre Nordstand-løpet som del av Vært stolt-festivalen

Søndre Nordstrands-løpet er åpent for alle som har lyst til å delta. Det stilles ingen krav til påmelding, økonomi, fysisk form eller lignende. Løpet er et lavterskeltilbud. Du bestemmer selv tempoet – om du vil gå eller løpet. Det er ingen konkurranse om beste tid. Deltakelsen er viktigst.

Løpet arrangerer 20. mai i forbindelse med Vær stolt-festivalen.
De er star ved Lusetjern på Holmlia. Løypa blir mellom 1,6- 2 km.

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for din helse, trivsel og velvære, og kan beskytte mot en rekke sykdommer og plager. Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse. Små grep i hverdagen kan ha stor betydning. Fysisk aktivitet vil si all bevegelse du gjør i hverdagen eller som utføres i form av mosjon eller trening. Vi tror Vær stolt-festivalen er en god arena for å nå ut med informasjon om dette.

Tiltaket ønsker å gi en engangssum til forskning på fysisk aktivitet og forebygging av demens gjennom organisasjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen. For hver runde du fullfører er det ønskelig å gi en sum til organisasjonen. Denne summen er enda ikke bestemt, men forslag om å ligge mellom 30-50.kr,- per runde per deltager.