Om festivalen

Vær Stolt-festivalen er en todagers feiring av et godt lokalmiljø der folk støtter hverandre og deltar i fellesskapet, uansett bakgrunn, hudfarge og tro.

 • Musikk og artister fra mange land.
 • Mat fra alle verdenshjørner i matboder.
 • Mulighet til å møte organisasjoner, næringsliv og offentlige etater på stand.

Festivalen er:

 • rusfri
 • både politisk og religiøst nøytral
 • gratis
 • for alle aldersgrupper.

Festivalen arrangeres av den ideelle organisasjonen VÆR STOLT som:

 • arbeider for å styrke selvbildet og selvtilliten til barn og ungdom
 • arbeider med integrering, involvering og mangfold, samt forståelse og samhold mellom ulike kulturer og etnisk bakgrunn
 • er et kontaktskapende organ mellom politiske organisasjoner, næringsliv, det offentlige og andre ideelle organisasjoner
 • er både politisk og religiøst nøytral.

Festivalsjef er Ove Bevolden.

Presseomtale

Holmlia – «skjært» barn har mange navn. Dagsavisen